ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักปลัด, 042-049873 กองคลัง, 042-049874 ปภ, 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

...

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 

ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

.

ดาวน์โหลดเอกสาร...prakas phl ray tirmas thi 2-2564