ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักปลัด, 042-049873 กองคลัง, 042-049874 ปภ, 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

หัวหน้าส่วนราชการ

 

หัวหน้าส่วนราชการ

นายธีรวัฒน์  พรามสุข

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

 

 

 

นายธีรวัฒน์  พรามสุข
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวปริญญาภรณ์ คำมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางทัศนีวรรณ  จันต๊ะคาด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายโสพณ  อุทธศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง