ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักปลัด, 042-049873 กองคลัง, 042-049874 ปภ, 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองช่าง

นายโสพณ  อุทธศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

(-ว่าง-)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

           

        นายสมบูรณ์  สารภาพ           
ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 

นายสายวร  โพธิพันธ์  

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

นายภูมิใจ ชัยสิทธิ์  

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผลิตน้ำประปา

 

 

 

นายสุรชัย หวังผล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นางนิตยา  สามารถ 
คนงาน
ทั่วไป