ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักปลัด, 042-049873 กองคลัง, 042-049874 ปภ, 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

คณะผู้บริหาร/สภาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสงวน  พันธ์ศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

 

 

 

 

นายประสิทธิ์ ต้นจันทร์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

 

 

 

นายสมาน ไชบจักร์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

 

 

นายขันเพ็ชร์ คำโพธิ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญธรรม สามารถ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

 

 

 

นางสาวจุฬาพร คำนนท์

รองประธานสภา อบต.นาอุดม

 

 

 

 

 

ส.อ.เทวฤทธิ์  อนุสนธิ์

เลขานุการสภา อบต.นาอุดม

 

 

 

 

นายสุรัตน์  ผิวทอง

ส.อบต.ม.2

 

 

 

 

 

นายลำแดน สาจันทร์

ส.อบต.ม.3

 

 

 

 

 

นายฉลอง ผลจันทร์

ส.อบต.ม.5

 

 

 

 

นายสนอง  พูลรัตน์

ส.อบต.ม.6

 

 

 

 

 

 

นายบุญเติม  กอทอง

ส.อบต.ม.7

 

 

 

 

 

 

นายนรินทร์  คำนนท์

ส.อบต.ม.8

 

 

 

 

นางสาวประภาพร  ไชยจักร์

ส.อบต.ม.9

 

 

 

 

 

นางสาวไพรจิตร  งามฉลวย

ส.อบต.ม.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญธรรม  ไชยจักร์

ส.อบต.ม.11