ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักปลัด, 042-049873 กองคลัง, 042-049874 ปภ, 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

 

นายโน  จันเต็ม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

 

นายบุญธรรม  สามารถ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

 

นางนวล  สว่างวงศ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 1

นายบุญยิ่ง  โมลิพันธ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 1

นายสุรัตน์  ผิวทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 2

 

นายประสิทธิ์  ธรรมสิงห์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 3

นายลำแคน  สาจันทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 3

นางจำปี  ดีดวงพันธ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 4

นางสาววรรณา  จันทร์ขาว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 5

นางลำใย  นารีรักษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 5

 

นายสนอง  พูนรัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 6

นายคำออน  เหมือนเขียน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 7

 

นายสมัย  บุตตะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 7

นายอำพร  คำนนท์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 8

นางจอม  แร่ทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 9

นายอนุชา  ไชยจักร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 9

นายสุนทร  บุรมย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 10

นายบุญไหล  ชายทวีป

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 10

นางสาวนวลละออง   ศรีสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 11

นางสาววิลัยลักษณ์   นามปราศรัย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 11

นายบัวจันทร์   ดีดวงพันธ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม หมู่ที่ 12