ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักปลัด, 042-049873 กองคลัง, 042-049874 ปภ, 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

 

นายจำนงค์  ผลาเหิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

 depositphotos_83084390-stock-illustration-businessman-icon-can-be-used

นายชาตรี ไตรยวงค์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

นายสมาน ไชยจักร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

 

depositphotos_83084390-stock-illustration-businessman-icon-can-be-used.[1]

 

นายขันเพ็ชร์ คำโพธิ์
เลขนุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม